आर्थिक वर्ष २०७७.७८ को नेपालको वैदेशिक व्यापारको वस्तुस्थिति


  नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पुल्चोक, ललितपुर ।

आर्थिक वर्ष २०७७_७८ को नेपालको वैदेशिक व्यापारको वस्तुस्थिति.pdf