Foreign Trade Statistics of Nepal [First two months (Shrawan-Bhadra) of Fiscal Year 2077-78]


नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पुल्चोक, ललितपुर ।

आ. व. २०७७/७८ (सन् २०१९/२०) काे प्रथम दुइ महिना (श्रावण-भादाै) मा नेपालको  वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति :

Foreign Trade Statistics in First Two Months 2077_78_.pdf