Foreign Trade Statistics of Nepal [First ten months (Shrawan-Baisakh) of Fiscal Year 2077-78]


नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पुल्चोक, ललितपुर ।

आ. व. २०७७/७८ (सन् २०२०/२१) काे प्रथम दश महिना (श्रावण-वैशाख) मा नेपालको  वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति :

Foreign Trade Statistics in First Ten Months 077_78 .pdf