Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2078-79]


नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर ।

 

>आ_व_२०७८_७९ को प्रथम सात महिना (श्रावण–माघ)अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति(2).pdf

>आ_व_२०७८_७९ को प्रथम सात महिना (श्रावण–माघ)अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति(2).xls