Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2077-78]


नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पुल्चोक, ललितपुर ।

आ. व. २०७७/७८ (सन् २०१९/२०) काे प्रथम चार महिना (श्रावण-कार्त्तिक) मा नेपालको  वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति :

Foreign Trade Statistice in First Four Months 2077_78.pdf