Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2076-77]


नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पुल्चोक, ललितपुर ।

आ. व.२०७६/७७ को प्रथम एघार महिना (श्रावण-जेष्ठ) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति:

First Eleven Months 2076_77.pdf