Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2075/76 (2018/19)


नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पुल्चोक, ललितपुर ।

आ. व. २०७५/७६ (सन् २०१८/१९) मा नेपालको वार्षिक वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति :

Annual Trade Statistics 2075_76.pdf