Foreign Trade Statistics of Nepal


 

उद्याेग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर 

Foreign Trade Statistics of Nepal 2078/079.xlsx 

Nepal Foreign Trade 2078-79 Report