Foreign Trade Statistics, FY 2020-21


                    नेपाल सरकार

       उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पुल्चोक, ललितपुर ।

Foreign Trade Statistics, FY 2020-21

Foreign Trade Statistics, FY 2020-21.xlsx