Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2074-75]


आ. व. २०७४/७५ को प्रथम  सात महिना (श्रावण–माघ) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति