7th China International Import Expo 2024 मा सहभागीको छनोट सम्बन्धम नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

 

ciie 2024 मा सहभागीता.pdf